Offroader

 

Video montirali:

Una Bojić

Ivan Derikonjić

 

Film je nastao sa putovanja po Srbiji u proteklih 10 godina.